10 mln zł w Budżecie Obywatelskim 2021

logo Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2021 logo Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2021

Prezydent Jarosław Klimaszewski przeznaczył znacząco większe środki na Budżet Obywatelski Bielska-Białej 2021 - do rozdysponowania będzie 10 mln zł.

Zmianie uległa treść zarządzenia Prezydenta Miasta z 31 stycznia 2020 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Bielska-Białej na rok 2021. W zarządzeniu wydanym 9 marca 2020 r. wprowadzono nowe kwoty dla poszczególnych zadań. Aktualnie cały BOBB opiewa na aż 10 mln zł - 1,6 mln na projekty ogólnomiejskie (tj. łącznie o 100 tys. więcej niż dotychczas na tego typu zadania) oraz łącznie 8,4 mln zł na zadania osiedlowe (tj. o 3,3 mln zł więcej niż dotychczas). Każde z osiedli będzie dysponowało kwotą 280 tys. zł na różnorodne zadania. Wartość zadania ogólnomiejskiego nie może przekroczyć 800 tys. zł brutto, a zadania osiedlowego nie może przekroczyć 280 tys. zł brutto. Pozostałe zapisy zarządzenia wykonawczego dla BOBB 2021 z 31 stycznia 2020 r. pozostają bez zmian.