Bezrobocie na tym samym poziomie

Na zdjęciu budynek fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Wiadomości z lokalnego rynku pracy pokazują dobry trend. Bezrobocie utrzymuje się na tym samym poziomie, a 658 wolnych miejsc pracy czeka na chętnych. Obraz burzy zapowiedź zwolnień grupowych w zakładach przemysłu samochodowego, ale mówi się o godnych odprawach i planach uruchomienia w tym miejscu nowej produkcji. Prezydent Jarosław Klimaszewski prowadzi w tej sprawie rozmowy w Warszawie. 

Według ostatnich danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia na dzień 31 stycznia z odniesieniem do grudnia 2023 r. wyniosła: w kraju 5,4 proc. (wzrost o 0,3 proc.), w województwie śląskim 3,8 proc. (wzrost o 0,2 proc.), w Bielsku-Białej 1,9 proc. (bez zmian), w powiecie bielskim 3,2 proc. (wzrost o 0,2 proc.). 
Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku stopa bezrobocia wynosiła w kraju 5,5 proc., w woj. śląskim 4,0 proc., w Bielsku-Białej 1,9 proc., natomiast w powiecie bielskim 3,2 proc.. 

W styczniu 2024 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 156 osób w stosunku do grudnia 2023 r., natomiast porównując dane ze stycznia 2024 roku do stycznia 2023 roku, liczba bezrobotnych w ewidencji wzrosła o 50 osób.  
- W okresie od 1 do 31 stycznia.2024 roku zarejestrowano 640 osób bezrobotnych, tj. o 196 osób więcej niż w miesiącu poprzednim, z czego 72,3 proc. to bezrobotni powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 51,4 proc. stanowiły kobiety. 4,4 proc. z ogółu osób zarejestrowanych w styczniu 2024 r. to osoby, które jeszcze nigdy nie pracowały. Zarejestrowano również 52 osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 19,3 proc. osób - informuje dyrektor PUP Marek Hetnał.

W styczniu 2024 r. do Powiatowego Urzędu Pracy zgłoszono 658 wolnych miejsc pracy, w tym 13 adresowanych do osób niepełnosprawnych. Zgłoszono 651 wolnych miejsc pracy w ramach ofert niesubsydiowanych oraz 7 miejsc pracy subsydiowanej. 
Miejsca pracy niesubsydiowanej: 
- 20 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem wyższym, m.in. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel przedszkola, menedżer produktu, nauczyciel psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, bibliotekarz, dietetyk, psycholog, projektant stron internetowych (webmaster), specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji, młodszy wychowawca, asystent dyrektora, nauczyciel socjoterapii, 
- 29 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem średnim, m.in. technik urządzeń sanitarnych, technik informatyk, trener sportu, magazynier, kierownik biura, wykładowca na kursach, pracownik biurowy, kierownik biura, inspektor budowlany, technik rachunkowości, księgowy, pielęgniarka, elektryk, doradca klienta, recepcjonista,  
- 47 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, m.in.: tokarz w metalu, krojczy, krawiec, magazynier, sprzedawca, hydraulik, elektryk, mechanik autobusów, spawacz, piekarz, kucharz, kierowca samochodu dostawczego, kierowca mechanik, kasjer handlowy, pokojowa, mechanik pojazdów samochodowych, 
 - 555 wolnych miejsc pracy dla osób z wykształceniem podstawowym, m.in. pracownik produkcji, operator urządzeń do przetwórstwa surowców gumowych, pokojowa, operator maszyn do produkcji wyrobów drewnianych, kierowca autobusu, kurier, operator obrabiarek sterowanych numerycznie, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, magazynier, kasjer handlowy, pomocniczy robotnik budowlany, pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka), robotnik gospodarczy, pakowacz ręczny. 

Miejsca pracy subsydiowanej: 
- 2 wolne miejsca pracy dla osób z wykształceniem średnim: pracownik biurowy, rejestratorka medyczna, 
- 3 wolne miejsca pracy dla osób z wykształceniem zawodowym m.in.: mechanik, fryzjer, stolarz,   
- 2 wolne miejsca pracy dla osób z wykształceniem podstawowym m.in.: robotnik gospodarczy, pomocniczy robotnik budowlany. 
 
W styczniu do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęła informacja dotycząca zamierzonych zwolnień grupowych z dwóch zakładów pracy.


JacK