Jutro wnioski o dowód tylko do 11.30

Na zdjęciu Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Wydział Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej , fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

Uwaga! 28 grudnia 2023 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane w Wydziale Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej do godziny 11.30. Po tym czasie nie będzie możliwe przyjęcie takiego wniosku.

Ograniczenie jest związane z wdrożeniem 29 grudnia 2023 r. nowej wersji systemu służącego do obsługi dowodów osobistych, zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z 11 grudnia 2023 r. W sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty.

Nowe rozwiązania techniczne zakładają odejście od składania wniosku o wydanie dowodu osobistego w wersji papierowej na rzecz formy elektronicznej.

Osoba składająca wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie urzędu nie będzie - jak dotąd - składać wniosku w formie papierowej, lecz wniosek zostanie przygotowany przez urzędnika w formie elektronicznej. Oczywiście, wnioskodawca będzie musiał załączyć fotografię wykonaną na papierze fotograficznym, która zostanie zeskanowana przez urzędnika. Podpis na wniosku będzie składany przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.

Także odbiór dowodu osobistego będzie potwierdzany na formularzu elektronicznym. Podpis potwierdzający odbiór dowodu będzie składany za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego.

Zmiany obejmą także procedurę składania wniosku o wydanie dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej (np. poprzez platformę ePUAP). Do tej pory taka możliwość istniała tylko w przypadku osób, które nie ukończyły 12. roku życia. Od 29 grudnia 2023 r. będzie możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej także dla osób, które ukończyły 12. rok życia, z tym zastrzeżeniem, że osoby te będą musiały po złożeniu wniosku stawić się urzędzie w terminie 30 dni od złożenia wniosku celem złożenia odcisków palców oraz odwzorowania własnoręcznego podpisu.

r