Kamienice pięknieją nie tylko od święta

Na zdjęciu siedzący ludzie fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Miasto przekaże dotacje celowe na remonty 13 bielskich zabytkowych obiektów nie będących własnością miasta.


22 lutego podczas LXVIII sesji Rada Miejska Bielska-Białej zdecydowała o udzieleniu w 2024 roku dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, nie stanowiących własności miasta Bielska-Białej. Ten ambitny plan przewiduje wsparcie rewitalizacji 13 zabytkowych obiektów łączną kwotą ok 3,5 mln zł z budżetu miasta.


Przyjęta przez Rade Miejską uchwała zakłada udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla 13 obiektów zabytkowych. 6 z nich wpisanych jest do rejestru zabytków, pozostałe znajdują się w gminnej ewidencji zabytków. Łączna kwota dotacji to 3.471.270,16 zł,
- Wybrane obiekty stanowią bardzo cenne przykłady zachowanej zabytkowej architektury Bielska-Białej, cześć z nich znajduje się w złym lub trwale pogarszającym się stanie technicznym, co wpływa na utratę ich walorów zabytkowych oraz estetycznych. Dlatego planowane prace będą polegały na zatrzymaniu procesu degradacji, a także na ich rewaloryzacji - mówił podczas sesji RM miejski konserwator zabytków Jacek Konieczny. Informował też, wpłynęły 24 wnioski o dotację na remonty zabytkowych obiektów w roku 2024, opiewające na kwotę 7.123.874 zł. 


Decyzja RM o przyznaniu dotacji prywatnym właścicielom zabytkowych obiektów na ich remont to kolejny znaczący krok w stronę odnowy historycznych budowli w mieście. Wystarczy tylko przypomnieć, że w tej kadencji samorządu Bielska-Białej odnowiono już 61 kamienic.
Radny Roman Matyja przypomniał, że w poprzednich kadencjach na ten cel rocznie przekazywane było ok. 400 tysięcy złotych, a teraz po 2 lub 3 miliony złotych. Podsumowując te działania humorystycznie stwierdził, że prezydent miasta Jarosław Klimaszewski doczeka się przydomka Jarosław Odnowiciel. 
Mówiąc o polityce nakierowanej ochronę zabytków, zastępca prezydenta Przemysław Kamiński przypomniał, że Wojewódzki Konserwator Zabytków wydaje mniej środków na renowacje zabytków niż miasto Bielsko-Biała. 


Dotychczas roczny budżet przeznaczony na wsparcie zabytkowych obiektów nie będących własnością miasta wynosił ok. 2 mln zł, a miasto przyznawało ok. pięć dofinansowań.
- Kwota 3,5 mln zł wynikała z potrzeby rewaloryzacji coraz większej liczby budynków zabytkowych, nie tylko wpisanych do rejestru zabytków, ale także tych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, na co pozwala nowa uchwała dotacyjna z 2023 roku. Dodatkowo jest to wpisane w cele strategiczne miasta. Wiemy, że życzą sobie tego tak mieszkańcy, jak i pan prezydent - mówi miejski konserwator zabytków Jacek Konieczny.
A oto wykaz przyjętych do renowacji obiektów i skrótowy opis planowanych tam prac. Dotacje przyznano: 
- właścicielowi nieruchomości położonej przy ul. 1 Maja 15 na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Remontem konserwatorskim elewacji zachodniej, wschodniej i północnej budynku przy ul. 1 Maja 15 w kwocie 498.821,45 zł;
- właścicielowi nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 1a na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Remontem konserwatorskim elewacji frontowych w kamienicy przy ul. 3 Maja 1a w kwocie 405.185,29 zł;
- właścicielowi nieruchomości położonej przy ul. Cieszyńskiej 23a na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Remontem konserwatorskim elewacji wraz z wymianą lub konserwacją stolarki okiennej oraz renowacją drzwi zewnętrznych w budynku przy ul. Cieszyńskiej 23a w kwocie 279.000 zł;
- właścicielowi nieruchomości położonej przy ul. Waleriana Łukasińskiego na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Wymianą drewnianych szczytów w dachu, izolacją podłogi strychu, wykonaniem drenażu opaskowego wokół budynku, izolacją fundamentów, wymianą uszkodzonej podłogi w mieszkaniu w budynku przy ul. Waleriana Łukasińskiego 20 w kwocie 33.750 zł;
- współwłaścicielom nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 10 -z wyłączeniem miasta Bielsko-Biała - na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków związane z Remontem konserwatorskim dachu willi przy ul. Krakowskiej 10 w kwocie 78.304,39 zł;
- Parafii Rzymskokatolickiej Opatrzności Bożej na prace związane z Awaryjnym remontem konserwatorskim zwieńczeń hełmów wież kościoła w kwocie 162.345,87 zł.
- współwłaścicielom nieruchomości położonej przy pl. św. Mikołaja 11 na prace konserwatorskie przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków związane z Remontem konserwatorskim elewacji, wymianą pokrycia dachu oraz okien połaciowych w budynku przy pl. św. Mikołaja 11 w kwocie 83.291,50 zł;
- Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanie Poczętej, właścicielowi nieruchomości położonej przy pl. św. Mikołaja 10 w Bielsku-Białej, na prace konserwatorskie przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków związane z Remontem konserwatorskim elewacji frontowej wraz z izolacją ściany podwórka w kamienicy przy pl. św. Mikołaja 10 w kwocie 307.391,00 zł;
- współwłaścicielom nieruchomości położonej przy ul. Stanisława Staszica 3 w Bielsku-Białej - z wyłączeniem miasta Bielsko-Biała - na prace przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków związane z Remontem konserwatorskim dachu, elewacji, klatki schodowej wraz z izolacją fundamentów w kamienicy przy ul. Stanisława Staszica 3 w kwocie 156.996,46 zł;
-  Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku właścicielowi kaplicy – nieruchomości położonej przy ul. Karpackiej - na prace konserwatorskie przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków związane z Remontem konserwatorskim - etap I - remont dachu nad nawami, malowanie dachu wieży, renowacja cokołu, schodów i balustrady oraz wykonanie drenażu opaskowego w kaplicy cmentarnej przy ul. Karpackiej, na dz. Nr 1937 i 3152, obręb Kamienica w kwocie 399.550,47 zł;
-  Parafii Rzymskokatolickiej św. Małgorzaty w Kamienicy właścicielowi kościoła parafialnego pw. św. Małgorzaty - nieruchomości położonej przy ul. Karpackiej 146 - na prace przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków związane z Remontem konserwatorskim kościoła - etap I wnętrza - wymiana podłogi wraz z odtworzeniem posadzki w kościele p.w. św. Małgorzaty przy ul. Karpackiej 146 w kwocie 472.469,78 zł;
- współwłaścicielom nieruchomości położonej przy ul. Cieszyńskiej 14 - z wyłączeniem miasta Bielsko-Biała - na prace przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków związane z Remontem konserwatorskim elewacji w kamienicy przy ul. Cieszyńskiej 14 w kwocie 94.163,95.
- właścicielowi nieruchomości położonej przy ul. Krakowskiej 2 w Bielsku-Białej na prace przy zabytku znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków związane z Remontem konserwatorskim elewacji w kamienicy przy ul. Krakowskiej 2 w kwocie 500.000 zł.

Zaineresowanych przebiegiem dyskusji w tym temacie zapraszamy do obejrzenia filmowej relacji z obrad RM: https://transmisje.beskidy.pl/


JacK