Nabór na laptopa

laptop fot. pexels.com

Trwa nabór uzupełniający wniosków w ramach projektu Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Chodzi o jednego laptopa. Wnioski można składać do 16 lutego do godz. 13.00, przy ich wyborze decyduje kolejność złożenia kompletnych, prawidłowo wypełnionych i spełniających kryteria naboru wniosków.

W ramach ogłoszonego naboru osoba, która spełnia warunki i złoży wniosek, może pozyskać na własność laptopa wraz z oprogramowaniem. Laptop był użytkowany przez rok przez dotychczasowego beneficjenta, jest w pełni sprawny. Przekazany zostanie nieodpłatnie rodzicom (opiekunom prawnym) lub pełnoletniemu uczniowi na własność w celu nauki w szkole, przy czym rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń szkoły średniej będzie zobowiązany przyjąć odpowiedzialność materialną za utratę bądź uszkodzenie laptopa, które nie będzie objęte warunkami gwarancji. Beneficjent zobowiązuje się również do poddania procedurze weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.

Nabór uzupełniający skierowany jest do mieszkańców Bielsko-Białej spełniających wymogi projektu - dostępne na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr - którzy:
- są uczniami szkół podstawowych lub szkół średnich,
- zamieszkują miasto Bielsko-Biała (gminę lub miejscowość, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej), których rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekun prawny pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali gminę, w której funkcjonowało PPGR,
- nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia wniosku (tj. w roku 2022 i 2023), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Szczegóły i wzory dokumentów w poniższych załącznikach.