Nowe informacje o linii kolejowej nr 190

Na zdjęciu tory kolejowe fot. Pixabay

Aż 11 firm złożyło swoje oferty na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów – Bielsko-Biała. 6 mieści się w kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia – ponad 13.983.000 złotych brutto. Najniższa z ofert opiewa na 11.974.050,00 złotych.

Informację z otwarcia ofert opublikowała spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedsięwzięcie ma być realizowane w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

Szczegóły dostępne są pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

Prace projektowe będą realizowane w latach 2024-2027, natomiast budowa jest przewidziana na lata 2027-2029. Szacowany koszt całego zadania - prac projektowych i budowlanych - to 350 mln zł.

W ramach projektu przewidziano budowę nowych oraz przebudowę istniejących stacji i przystanków. Wszystkie obiekty zostaną wyposażone w wiaty, ławki oraz jasne oświetlenie. Konstrukcja peronów będzie ułatwiać wsiadanie i wysiadanie z pociągu oraz obsługę osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Na przebudowanym odcinku linii kolejowej pociągi będą mogły kursować z prędkością 80 km/h z możliwością odcinkowego zwiększenia prędkości do 100 i 120 km/h.

O rewitalizację linii kolejowej pod skrzydłami Aglomeracji Beskidzkiej zabiegają samorządy Bielska-Białej, Cieszyna, Skoczowa, Jasienicy, Ustronia, Wisły, Goleszowa oraz powiatów bielskiego i cieszyńskiego.

źródło: Aglomeracja Beskidzka

oprac. ek