Ostatnia droga Danuty Boby

śp. Danuta Boba fot. Szymon Gąsowski, Wydział Prasowy UMBB

Pogrzeb Zasłużonej dla Miasta Bielska-Białej, propagatorki nauczania domowego i czynnej uczestniczki walki o prawo do wolności w zakresie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży w czasach komunistycznego reżimu - Danuty Boby odbędzie się 27 stycznia w Bielsku-Białej.

Msza święta odprawiona zostanie w kościele św. Maksymiliana Kolbego przy ul. Maksymiliana Kolbego 1 w dzielnicy Aleksandrowice o godzinie 12.00. Skąd nastąpi odprowadzenie zmarłej na cmentarz komunalny przy ul. Karpackiej 162.

Danuta Boba na wieczny odpoczynek odeszła 5 stycznia w Bielsku-Białej.

Przez wiele lat była związana z naszym miastem. Jej działalność przyczyniła się do rozsławienia Bielska-Białej i Podbeskidzia jako regionu, w którym – jako jedynym w czasach PRL - praktykowano oficjalnie edukację domową. 3 marca 2022 roku podczas XLII sesji bielskiej Rady Miejskiej Danuta Boba odebrała dyplom poświadczający przyznanie tytułu Zasłużonej dla Miasta Bielska-Białej.

Danuta Boba urodziła się 27 stycznia 1921 r. Wyjątkowo uzdolniona, osiągała najwyższe noty za naukę. W okresie międzywojennym jako 10-letnia uczennica udzielała korepetycji nawet krewnym swoich nauczycieli. Pracowała jako korepetytorka dla młodszych koleżanek w gimnazjum, ale także po maturze w okresie wojny, gdy Niemcy zlikwidowali gimnazja. W ramach tajnego nauczania przygotowywała uczennice do matury. Działała w PCK, ukończyła kurs pierwszej pomocy, a po wybuchu II wojny światowej w szpitalu polowym opatrywała rannych żołnierzy i cywilów. W stowarzyszeniach charytatywnych pomagała sierotom. Niosła bezinteresowną pomoc Żydom, wniosła osobisty wkład w uratowanie dwóch koleżanek z klasy licealnej. W późniejszym okresie pracowała na rzecz opieki nad wysiedleńcami z terenów wschodnich.

Była pierwszą po wojnie i jedyną w PRL domową edukatorką swoich dzieci. Zasłynęła jako propagatorka nauczania domowego i czynna uczestniczka walki o prawo do wolności w zakresie wychowania i edukacji dzieci i młodzieży w trudnych czasach komunistycznego reżimu w latach 1952-1962. Jej nieugięta postawa życiowa oraz działania na rzecz domowego nauczania dzieci podejmowane wbrew oczekiwaniom komunistycznych władz, mogą być wzorem do naśladowania.

Władze PRL w ciągu 10 lat wytoczyły rodzinie Bobów 18 procesów. Danuta Boba i jej mąż Bartłomiej byli wielokrotnie nagabywani i zastraszani przez Urząd Bezpieczeństwa, szczególnie gdy zdecydowali się napisać skargę do Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Dzięki heroicznej walce i odwołaniu się do premiera Józefa Cyrankiewicza uzyskali zgodę na edukację domową ze względów światopoglądowych jako jedyna rodzina w PRL. Państwo Bobowie stali się jedynym łącznikiem pomiędzy przedwojenną tradycją edukacji domowej a jej wznowieniem w wymiarze ogólnopolskim po 1989 r.

Danuta Boba miała 103 lata.

r