Przygotowania do budowy centrum przesiadkowego

Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - budynek nowego dworca Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - budynek nowego dworca

Ruszył jeden z przetargów w związku z budową w Bielsku-Białej zintegrowanego węzła przesiadkowego. Chodzi o budowę i modernizację infrastruktury kolejowej. Miejski Zarząd Dróg szuka wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego dla tej części inwestycji.

Szczegóły przetargu znajdują się pod adresem https://bip.mzd.bielsko.pl/a,15136,wykonanie-programu-funkcjonalno-uzytkowego-dla-zadania-budowa-i-modernizacja-infrastruktury-kolejowe.html. Na oferty MZD czeka do 29 lutego.

Program funkcjonalno-użytkowy będzie służył do przygotowania dokumentacji inwestycji, a w rezultacie - do przygotowania przetargu na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Program ma zawierać m.in.: zbiorcze zestawienie kosztów, wstępny harmonogram prac projektowych przy infrastrukturze kolejowej oraz prac budowlanych z podziałem na miesiące oraz poszczególne etapy, projekt gospodarki zielenią czy zakres badań geotechnicznych.

Głównym celem budowy węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej jest zintegrowanie wszystkich rodzajów transportu publicznego w jednym miejscu, aby umożliwić płynne przesiadki dla pasażerów.

źródło: MZD

oprac. ek

 

Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - widok od ul. Warszawskiej
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - widok od ul. Warszawskiej 
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - widok od ul. Warszawskiej
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - widok od ul. Warszawskiej 
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - widok od ul. Warszawskiej
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - widok od ul. Warszawskiej 
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - widok od ul. Podwale
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - widok od ul. Podwale
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - budynek nowego dworca
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - budynek nowego dworca
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - budynek nowego dworca
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - budynek nowego dworca
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - budynek nowego dworca
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - budynek nowego dworca
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - wejście na kładkę od ul. Podwale
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - wejście na kładkę od ul. Podwale

 

Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - projekt zagospodarowania terenu
Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Bielsku-Białej - projekt zagospodarowania terenu