Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Na zdjęciu splecione dłonie fot. Pixabay

W Bielsku-Białej zarejestrowanych jest ponad 650 organizacji pozarządowych działających w wielu obszarach, m.in. ochrony zdrowia, sportu, kultury, turystyki, pomocy społecznej, ochrony środowiska, wolontariatu i innych sferach działalności społecznej. Na realizację przez te organizacje zadań publicznych miasto wydatkowało ze swojego budżetu w 2023 r. ponad 27.5 mln zł. 

27 lutego obchodzony jest na całym świecie jako Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. To doskonała okazja do zapoznania się z działalnością bielskich podmiotów ekonomii społecznej, a także podkreślenia znaczenia współpracy III sektora z sektorem publicznym i prywatnym na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Obchody tego święta to również forma przypomnienia, że każdy z nas ma możliwość skorzystania ze wsparcia oferowanego przez organizacje pozarządowe w różnych dziedzinach życia. Mają one też na celu inspirowanie do podejmowania działalności społecznej i aktywnego angażowania się w życie i rozwój miasta.

Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony przez brytyjską organizację humanitarną Marcis Liors Skadmanis i oficjalnie uznany 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze jego obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach. Obecnie Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych świętowany jest w 89 krajach.

Korzystając z okazji, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim działaczom społecznym, grupom nieformalnym, wolontariuszom oraz każdemu, komu bliska jest ekonomia społeczna. Życzymy dalszego zaangażowania w sprawy społeczne naszego miasta, czerpania satysfakcji z realizowanych inicjatyw, kreatywności i inspiracji do dalszego rozwoju osobistego. A każdego, kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą organizacji pozarządowych, zapraszamy do Centrum Organizacji Pozarządowych działającego przy ul. Cieszyńskiej 18, które świadczy bezpłatne wsparcie doradcze, szkoleniowe oraz infrastrukturalne.

r

 

Na zdjęciu piknik organizacji pozarządowych
Aktorzy Teatru Polskiego Piotr Gajos i Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt wraz z prezydentem Jarosławem Klimaszewskim podczas pikniku organizacji pozarządowych, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

 

Na zdjęciu piknik organizacji pozarządowych
Piknik organizacji pozarządowych, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB

 

Na zdjęciu piknik organizacji pozarządowych
Piknik organizacji pozarządowych, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy UMBB