Transport zbiorowy w 2023 roku

Na zdjęciu plakat fot. WK UM w BB

Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przygotował sprawozdanie dotyczące publicznego transportu zbiorowego w Bielsku-Białej w 2023 roku. Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty, zachęcając zainteresowanych do zapoznania się z całym raportem, który liczy 26 stron. 

Po pandemicznym załamaniu w latach 2020-2021 komunikacja miejska w Bielsku-Białej w 2023 r. odnotowała wzrost liczby przewiezionych pasażerów. Wpłynęło na to niewątpliwie kilka czynników - przywrócenie nauki stacjonarnej, napływ uchodźców wojennych z Ukrainy, a także rosnące ceny paliwa, które spowodowały wzrost kosztów transportu indywidulanego. 
W stosunku do roku 2022 liczba pasażerów w roku 2023 wzrosła o ok. 1,2 mln, natomiast w porównaniu do roku 2021 wzrost wyniósł ok. 1,8 mln pasażerów. Należy podkreślić, że – inaczej niż w kraju i regionie - w Bielsku-Białej od trzech lat nie podniesiono cen biletów za przejazdy komunikacją miejską. Dzięki utrzymywaniu cen przejazdów na dotychczasowym poziomie w mieście realizowana jest strategia promocji korzystania z publicznego transportu zbiorowego.
W 2023 roku miasto wydało na funkcjonowanie komunikacji miejskiej 89,65 mln zł brutto. Prognozuje się, że w 2024 r. koszt ten wyniesie ok. 100 mln zł. Wzrost ten jest wynikiem odnotowywanych trendów w gospodarce krajowej – przede wszystkim poziomu inflacji, rosnących kosztów wynagrodzeń oraz materiałów eksploatacyjnych.
W latach 2022-2023 miał miejsce proces odbudowy wpływów ze sprzedaży biletów w komunikacji miejskiej. W 2023 r. wpływy osiągnęły poziom 28,4 mln zł – co stanowi wzrost o ok. 15 proc. w porównaniu do 2022 r. i 44 proc. w porównaniu do pandemicznego roku 2020.

W 2023 roku zaszło sporo zmian w organizacji transportu publicznego 
M.in. zwiększono częstotliwość kursowania autobusów kilku linii. Były oto: linia nr 1, linia nr 8 (weekendy wakacje), linia nr 4 (w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego), linia nr 6 (w dni robocze wakacyjne), linia nr 16 (w weekendy od czerwca do października), linia nr 34 (uruchomienie kursowania w soboty, niedziele i święta). 
Zmianie uległy trasy przejazdu niektórych linii: linii nr 10 (na terenie Osiedla Wapienica), linii nr 13 i 13W (w związku z budową wiaduktu na ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego), linii nr 17 (nowa trasa przejazdu w dni robocze do Lotniska – włączenie trasy przejazdu likwidowanej linii nr 9), linii nr 24 (nowa trasa przejazdu w dni robocze szkolne do przystanku Wapienica ARR). 
Wzajemnie zsynchronizowane zostały rozkłady jazdy linii nr 15 i 23, a także linii nr 31 i 56.
Na wniosek pasażerów zmieniono rozkłady jazy linii N1 i N2 (wprowadzenie stałej pory odjazdów we wszystkie dni tygodnia). Likwidacji uległy linia P1 (utrzymano jednak obsługę zakładu Proseat przy ul. Szklanej przez linię P2) i linia nr 9 (część trasy dziewiątki włączono do nowego przebiegu linii nr 17). Do rozkładów jazdy włączono nowe przystanki na liniach: nr 10, 12, 13, 13W, 17, 20, 29, 31, 56, D. 

Zmiany wakacyjne
W okresie od 3 czerwca do 1 października 2023 r. uruchomione zostały dodatkowe kursy linii nr 16 w soboty, niedziele i święta na skróconej trasie pomiędzy przystankami Wapienica Zapora – Lotnisko. Rozkład jazdy dodatkowych kursów został skoordynowany przesiadkowo w obu kierunkach na przystankach Wapienica Centrum z liniami nr 7, 10 i 20 zapewniając dojazd do terenów rekreacyjnych Doliny Wapienicy. Podobnie jak w 2022 r. trasa przejazdu dodatkowych kursów została poprowadzona do pętli Lotnisko, celem poprawy dostępności do terenów rekreacyjnych (w szczególności dla Osiedla Polskich Skrzydeł). Przeprowadzone w 2023 r. badania wykazały znaczny wzrost przewożonych pasażerów. 
W czasie wakacji wzrosła liczba kursów do terenów rekreacyjnych – w weekendy od 1 lipca do 3 września 2023 r. nowe rozkłady jazdy obowiązywały w soboty, niedziele i święta na liniach nr 1 oraz 8. Rozkłady jazdy tych linii zostały skoordynowane na wspólnych odcinkach pomiędzy przystankami 5 Hotel Prezydent – Armii Krajowej Szpital Wojewódzki – 3 Maja Dworzec. Na przestrzeni ostatnich trzech lat widoczny jest wyraźny wzrost zainteresowania pasażerów zwiększoną w okresie weekendów wakacyjnych ofertą przewozową.
W wakacyjne dni robocze utrzymany został podstawowy rozkład jazdy linii nr 6 obowiązujący w dni robocze w celu utrzymania stałego taktu kursowania z linią nr 1 co 10 minut na odcinku Os. Beskidzkie – centrum miasta. Po otwarciu pływalni Panorama przy ul. Konopnickiej wprowadzono zmiany na liniach nr 7, 15 i 23 – w weekendy z prognozowaną słoneczną pogodą na te linie kierowane były autobusy przegubowe. Autobusy przegubowe obsługiwały też linie nr 1, 10 i 16. 
Od lipca 2023 r. linia nr 34 zaczęła kursować w soboty, niedziele i święta. Działanie to jest kontynuacją rozpoczętego we wrześniu ub. roku etapu optymalizacji sieci komunikacyjnej polegającego na wprowadzeniu nowej trasy przejazdu linii nr 34 w dni robocze (włączenie do obsługi rejonu Os. Langiewicza, Olszówki Dolnej oraz Szpitala Wojewódzkiego). Prowadzone na tej linii badania potoków pasażerskich na wykazały rosnące zainteresowanie pasażerów zmodyfikowaną trasą przejazdu. Linia nr 34 zapewnia szybkie połączenia pomiędzy największymi osiedlami mieszkaniowymi (Langiewicza, Złote Łany, Karpackie, Beskidzkie, Kopernika, Wojska Polskiego, Polskich Skrzydeł), jednocześnie zapewniając dojazd w rejon terenów rekreacyjnych Cygańskiego Lasu i pływalni Start, terenów rekreacyjnych w pobliżu lotniska w Aleksandrowicach oraz do Gemini Park. Dzięki skoordynowaniu części odjazdów z linią nr 10 na przystanku Partyzantów Belos możliwa jest także przesiadka celem dojazdu do terenów rekreacyjnych Błoni. 
Wprowadzono czasowe zmiany trasy przejazdu na wielu liniach w celu lepszego skoordynowania połączeń poszczególnych linii. Dotyczy to między innymi linii nr 13 i 13W, nr 4, nr 31, 56.  
18 listopada wprowadzona została nowa trasa przejazdu linii nr 10 i 20. 

Przystanki
W 2023 r. uruchomiono nowe przystanki autobusowe: 
− Wapienica Stadion (462) kier. Jaworze – obsługiwany przez linię KB nr 121; 
− Janowicka Jasińskiego (465) kier. centrum – obsługiwany przez linię MZK nr 56; 
− Janowicka Jasińskiego (466) kier. centrum – obsługiwany przez linię MZK nr 56; 
− Dworcowa PKP Wapienica (468) kier. Międzyrzecze – obsługiwany przez linie MZK nr 10 i 20; 
− Grażyńskiego Therma (607) kier. centrum – obsługiwany przez linie MZK nr 13, 13W i 29; 
− Grażyńskiego Therma (608) kier. Komorowice – obsługiwany przez linie MZK nr 13, 13W i 29; 
− Wyzwolenia Księżycowa (609) kier. Hałcnów – obsługiwany przez linie MZK nr 12, 13, 17, 31 i D; 
− Wyzwolenia Księżycowa (610) kier. centrum – obsługiwany przez linie MZK nr 12, 13, 17, 31 i D. 
Przystanek Hałcnów Kościół (354) kier. centrum został włączony do rozkładu jazdy linii D. Zlikwidowane zostały dwa przystanki Warszawska CH na terenie zlikwidowanego CH Tesco. Dokonano podziału przystanku Wapienna Osiedle na dwa odrębne przystanki o numerach (337) kier. centrum i (463) kier. Lipnik celem oddzielenia obsługi autobusów kursujących w różnych kierunkach.
Nazwa przystanku Beskidzki Inkubator Technologiczny zlokalizowanego obok biurowca Agencji Rozwoju Regionalnego została zmieniona na Wapienica ARR, natomiast nazwa przystanku ATH Błonia została zmieniona na Uniwersytet Błonia.
W 2023 r. wybudowano dwa nowe perony przystankowe i 10 nowych wiat przystankowych, zmieniono lokalizację dwóch wiat, przeprowadzono kompleksowy remont 6 wiat (malowanie konstrukcji, wymiana siedzisk i zadaszeń); 3 wiaty zostały wyremontowane przez właściciela – Fundację Rozwoju Miasta Bielska-Białej. Remontów doraźnych wiat było 30 (wymiana siedzisk, zadaszeń). Kompleksowemu myciu i sprzątaniu poddano 300 wiat, mycie interwencyjne zastosowano wobec ponad 50 wiat. Wymieniono 53 rozbite lub uszkodzone szyby, 75 razy z wiat interwencyjnie usuwano graffiti, nielegalne reklamy i ogłoszenia.


Nowe funkcjonalności w systemie ITS 
W ostatnim okresie uruchomione zostały następujące funkcjonalności: 
− system całopowierzchniowych komunikatów na tablicach Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP); 
− głosowy odczyt najbliższych odjazdów z danego przystanku — w aplikacji OnTime (rozklady.bielsko.pl) dla osób niewidomych oraz niedowidzących); 
− nowy algorytm wyszukiwarki połączeń w aplikacji OnTime – dla lepszej precyzji wskazywanych połączeń.
Powstał nowy Punkt Obsługi Pasażera MZK, zlokalizowany w kamienicy przy ul. Zygmunta Krasińskiego 6/9. 
19 maja 2023 r. uruchomiony został nowy kanał dystrybucji biletów umożliwiający bezgotówkowy zakup biletów MZK poprzez kasowniki mobilne. Prowadzono liczne testy autobusów elektrycznych i sprawdzano ich wykorzystanie w warunkach miasta.  
Wprowadzono bezpłatne przejazdy autobusami MZK w dniu Wszystkich Świętych, dla wolontariuszy WOŚP, oraz bezpłatne przejazdy autobusami MZK w Europejski Dzień bez Samochodu.
Na przystankach autobusowych w Bielsku-Białej zamieszczone zostały plakaty promujące zakup biletów autobusowych MZK w nowych kanałach dystrybucji – poprzez e-sklep oraz kasowniki mobilne. Promowano dobre praktyki podczas podróży w komunikacji miejskiej. Zaprezentowano też cykl artykułów dotyczących historii komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej.
To tylko niewielki wycinek z bogatych działań, jakie obejmuje raport. Zainteresowani mogą zapoznać się z nim na stronie: https://komunikacja.bielsko-biala.pl/wp-content/uploads/2024/02/Raport-PTZ-za-2023-r..pdf


oprac. JacK