Wojewódzki szpitalem klinicznym?

Na zdjęciu siedzący ludzie fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

22 lutego podczas LXVIII sesji Rady Miejskiej w Bielsku-Białej radni podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia poparcia dla przekształcenia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jest to kolejny krok samorządu w kierunku zapewnienia jak najlepszej bazy dla szkolenia przyszłych medyków i ochrony zdrowia dla mieszkańców Bielska-Białej i całego regionu.  


Warto przypomnieć, że obecnie Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej działa jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie. 
Śląski Uniwersytet Medyczny otrzymał od samorządu naszego miasta nieruchomości przeznaczone na siedzibę i działalność bielskiej Filii SUM. Filia SUM w Bielsku-Białej rozpoczęła działalność dydaktyczną w październiku 2023 roku, kształcąc na kierunku lekarskim w ramach jednolitych studiów magisterskich. 


Inicjatywa Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przejęcia Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej pozwoli na uzyskanie przez ten szpital najwyższego poziomu referencyjności. 
Jak czytamy w uzasadnieniu do przyjętej uchwały: Włączenie Szpitala do bazy klinicznej SUM pozwoli nie tylko na zwiększenie liczby zajęć studentów i stworzenie nowych możliwości kształcenia w zawodach medycznych, ale będzie przede wszystkim z korzyścią dla pacjentów, którzy uzyskają dostęp do profesjonalnych wysokospecjalistycznych świadczeń realizowanych przez najlepszą kadrę medyczną. W ocenie Rady Miejskiej przekształcenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego pozwoli na lepsze zabezpieczenie medyczne mieszkańców i przyczyni się do dalszego rozwoju tego podmiotu leczniczego.

JacK