Nagrody w dziedzinie teatru

Na zdjęciu Teatr Polski fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego czeka na zgłoszenia kandydatów do nagród Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie teatru. Umotywowane wnioski można składać do 1 marca.

Warunkiem przyjęcia wniosku o nagrodę jest załączenie podpisanych przez kandydata dokumentów: zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenia i klauzuli informacyjnej.

Regulamin wraz z wymienionymi wyżej dokumentami jest do pobrania pod adresem https://bielsko-biala.pl/nagrody-w-dziedzinie-teatru.

Wnioski można składać w siedzibie wydziału lub przesłać na adres: Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego przy placu Ratuszowym 1, 43-300 Bielsko-Biała.

Wszelkie informacje na temat przyznawania nagrody w dziedzinie teatru można uzyskać pod numerem 33/4971475 lub mailowo: ewa.batkiewicz@um.bielsko-biala.pl.

oprac. ek