EkoEntuzjasta

plakat - zapowiedź konkursu

Zostań EkoEntuzjastą i zarażaj tym innych. Jak? Najlepiej tworząc wiersz, rymowankę, piosenkę, film lub slogan reklamowy o segregacji odpadów. Swoją twórczość możesz zgłosić do konkursu ekologicznego organizowanego przez Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych klas 4-8 ze szkół znajdujących się na terenie Bielska-Białej. Zadaniem uczestników jest napisanie wiersza, rymowanki, piosenki, stworzenie filmu lub sloganu reklamowego dotyczącej segregacji odpadów. Wiersz, rymowanka i piosenka powinny składać się z maksymalnie 100 słów. Film powinien trwać nie więcej niż 30 sekund. Prace konkursowe mogą być wzbogacone ilustracją.

Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są drogą elektroniczną i pocztową do 15 lutego 2021 r. (drogą elektroniczną do godz. 12.00 15 lutego, w przypadku przesyłki pocztowej – decyduje data stempla pocztowego). Drogą elektroniczną zgłoszenia i prace należy przesyłać na adres: konkurs@um.bielsko.pl w tytule wiadomości wpisując: Konkurs EkoEntuzjasta.
Pocztą tradycyjną zgłoszenia i prace należy przesyłać na adres: 43-300 Bielsko-Biała, plac Ratuszowy 6, na kopercie wpisując: Konkurs EkoEntuzjasta.

Autorzy najlepszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe - tablety, gry edukacyjne i zestaw ekologicznych upominków. Pytania związane z konkursem można kierować na adres mailowy: konkurs@um.bielsko.pl.

oprac. ek