Przedsiębiorstwa Fair Play

Na zdjęciu laureaci wyróżnień Fair Play Na zdjęciu laureaci wyróżnień Fair Play

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, AQUA i ZIAD Bielsko-Biała to miejskie spółki nagrodzone podczas 25. edycji programu Przedsiębiorstwo Fair Play. Uroczysta, jubileuszowa gala połączona z wręczeniem nagród i certyfikatów odbyła się 25 listopada w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wśród nagrodzonych z naszego miasta było też siedem przedsiębiorstw prywatnych.

Tym ostatnim certyfikaty w Warszawie wręczał m.in. prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski. W wydarzeniu udział wzięli też m.in. przedstawiciele nagrodzonych bielskich spółek miejskich. W imieniu Bielsko-Bialskiego Towarzystwo Budownictwa Społecznego brązowy laur – certyfikat specjalny - odebrała prezes zarządu spółki Ewa Kamińska. Do spółki AQUA, podobnie jak do ZIAD Bielsko-Biała, trafiły certyfikaty - w tym ostatnim przypadku wyróżnienie odebrał prezes zarządu Dariusz Mrzygłód, a certyfikat AQUA S.A. trafił na ręce prezesa zarządu spółki Krzysztofa Michalskiego.

- Co roku składamy deklarację o przystąpieniu do programu Przedsiębiorstwo Fair Play, a następnie wypełniamy ankietę zawierającą prezentację firmy.  Później odbywa się audyt z danych zawartych w ankiecie. Przyjeżdża weryfikator, który sprawdza dokumenty finansowe, dotyczące spraw kadrowych i zarządzania całym przedsiębiorstwem. Dokumenty są weryfikowane w Warszawie, po czym wydawana jest decyzja, czy przedsiębiorstwo kwalifikuje się do nagrody Fair Play – tłumaczy prezes BBTBS Ewa Kamińska. – W programie oceniane jest zarządzanie przedsiębiorstwem, pracownikami, terminowość regulowania zobowiązań wobec kontrahentów i urzędu skarbowego czy ocena spraw sądowych – dodaje.

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego certyfikat Fair Play otrzymało już po raz szósty. Od stażu w programie zależy też wartość laurów – po sześciu latach w programie BBTBS otrzymał właśnie brązowy – czyli certyfikat specjalny.

Celem programu promocji kultury przedsiębiorczości Przedsiębiorstwo Fair Play jest promowanie etyki w działalności gospodarczej.

Program skierowany jest do przedsiębiorstw, które w swojej działalności przestrzegają zasad etyki, to znaczy postępują rzetelnie wobec wszystkich grup interesariuszy, potrafią usatysfakcjonować odbiorców, ułożyć współpracę z kontrahentami i nie mają zaległości w regulowaniu wobec nich zobowiązań. Laureatami programu Przedsiębiorstwo Fair Play mają też szansę zostać firmy, które terminowo wywiązują się ze zobowiązań wobec skarbu państwa, uczciwie i rzetelnie reklamują się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji. Ponadto stwarzają swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy, jak i rozwojowi zawodowemu, są wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego oraz aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach charytatywnych, a ich działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego.

Wśród laureatów 25. edycji programu znalazły się też prywatne bielskie firmy. Są to: WizjaNet Sp. z o.o. – diamentowa statuetka i certyfikat - oraz zdobywcy certyfikatów: APENA-REMONT sp. z o.o., FLEX WORK sp. z o.o., INSPECTION mgr Natalia Franków, M-Kwadrat Group I spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, REKORD SI sp. z o.o. – w programie Przedsiębiorstwo Fair Play już od 23 lat, a także TiM S.A.

Na przestrzeni 25 lat certyfikat otrzymało łącznie ponad 2.500 firm. Obecnie każdego roku tytuł Przedsiębiorstwo Fair Play trafia do około 200 firm będących przykładem dla innych jak należy dbać o swoje najbliższe otoczenie, które udowadniają, że w biznesie liczą się ludzie i wartości.

ek

Na zdjęciu prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i prezes ZIAD Dariusz Mrzygłód
Prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i prezes ZIAD Dariusz Mrzygłód