W zdrowym ciele zdrowy duch!

Na zdjęciu  ludzie fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB

Takiego wielkiego i wszechstronnego spotkania na temat zdrowia jeszcze w Bielsku-Białej nie było. Dni Zdrowia to wydarzenie poświęcone profilaktyce zdrowotnej i promocji zdrowego życia, które odbędzie się 17 i 18 lutego na terenie miasta i regionu.

12 lutego w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbyła się specjalna konferencja prasowa promująca Dni Zdrowia, które zostały zorganizowane wspólnie przez miasto i powiat bielski. O tym, jak dużą wagę władze samorządowe przykładają do tej dziedziny życia, najlepiej świadczył fakt, że wydarzenie osobiście promowali prezydent Bielska-Białej Jarosław Klimaszewski i starosta bielski Andrzej Płonka. 

- Takiego wydarzenia jeszcze nie było w naszym regionie. Inicjatywa, by wspólnie zorganizować Dni Zdrowia, zrodziła się spontanicznie; byliśmy mile zaskoczeni tak dobrym odbiorem pomysłu przez wszystkie zaproszone podmioty. Ochrona zdrowia to jedno z ważnych - jeżeli nie najważniejszych - zadań samorządu. Podczas wydarzenia ponad 30 jednostek ochrony zdrowia będzie prezentowało swoje usługi. Będzie można się przebadać, wysłuchać wielu ciekawych prelekcji służących przede wszystkim profilaktyce zdrowotnej, dokształcić się w zakresie każdej choroby oraz usłyszeć, gdzie z jakimi problemami się udać - mówił prezydent Jarosław Klimaszewski, zwracając uwagę, że współpraca między powiatem bielskim a Bielskiem-Białą w ostatnich latach bardzo się rozszerzyła.

W podobnym duchu wypowiadał się starosta bielski Andrzej Płonka: 
- Do tej pory mówiło się o współpracy, ale gdy przychodziło co do czego, to jej nie było. W trakcie Dni Zdrowia chcemy pokazać mieszkańcom, co na naszym terenie funkcjonuje i gdzie w razie potrzeby udać się po pomoc, a przy okazji zapraszamy na prelekcje ludzi z doskonałą wiedzą naukową. 
Szef powiatu dużo też mówił o zdrowiu psychicznym, szczególnie dzieci i młodzieży, oraz o inwestycjach, jakie starostwo podejmuje, aby poprawić dostęp do specjalistów w tej dziedzinie. 

Przypomnijmy, że kompendium wiedzy o zdrowym i dobrym życiu będzie można zebrać 17 i 18 lutego w hali widowiskowo-sportowej im. Zbigniewa Pietrzykowskiego przy ul. Karbowej 26. Tematyka wykładów jest bardzo szeroka i interesująca. Szczegółowy program prelekcji można znaleźć tutaj: https://ms.bielsko-biala.pl/aktualnosci/10/dni-zdrowia

W sobotę i niedzielę, w godzinach 10.00-17.00, placówki medyczne, uczelnie medyczne, samorządy zawodów medycznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna będą oferować bezpłatne badania profilaktyczne, konsultacje medyczne i specjalistyczne prelekcje i wykłady z zakresu promocji i profilaktyki zdrowotnej prezentowane przez wybitnych specjalistów z dziedziny nauk medycznych.

Placówki i instytucje oraz inne podmioty, które będą się prezentowały podczas Dni Zdrowia, działają praktycznie na obszarze całej Aglomeracji Beskidzkiej. Oto ich propozycje:
Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej
- EKG, Echo serca – konsultacje medyczne ściśle powiązane z wynikiem badań z boksu Laboratorium 
- porady dermatologiczne 17 lutego w godz. 10:00 -13:00 
- promocja Breast Cancer Unit, Colon Cancer Unit i programu przesiewowego w kierunku raka jelita grubego 17 lutego w godz. 13:00 – 17:00 oraz 18 lutego w godz. 10:00-17:00 
- badania laboratoryjne – pakiety badań (diagnostyka cukrzycy i szacowanie ryzyka sercowo-naczyniowego) 
- badanie FRAX 
- edukacja przedporodowa, porady laktacyjne, instruktaż mobilizacji blizny pooperacyjnej, profilaktyka chorób kobiecych, samobadanie, oferta sali porodowej, aromaterapia w okresie okołoporodowym i laktacji 
- promocja Zakładu Medycyny Nuklearnej 

Szpital Pediatryczny w Bielsku-Białej
- porady pediatry 17-18 lutego w godz. 10:00-12:00, 
- porady logopedy 17-18 lutego w godz. 12:00-14:00, 
- porady psychologa dziecięcego 17-18 lutego w godz. 14:00-17:00, 
- porady fizjoterapeutyczne 17-18 lutego godz. 10:00-12:00, 
- pomiar ciśnienia tętniczego, spirometria, poziom glukozy 17-18 lutego godz. 12:00-14:00, r.
- porady dietetyka godz. 17-18 lutego, 14:00-17:00, 

Bielskie Centrum Psychiatrii - Olszówka w Bielsku-Białej
- stoisko informacyjne szpitala,
- warsztaty terapii zajęciowej – kiermasz prac podopiecznych

Bielskie Pogotowie Ratunkowe 
- stanowisko do ćwiczeń resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych,
- karetka z wyposażeniem 

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej
- badania spirometryczne,
- badanie poziomu glukozy,
- pomiar ciśnienia tętniczego,
- pomiar saturacji z równoczesną bieżącą edukacją
- konsultacje dietetyczne
- konsultacje z pracownikiem socjalnym szpitala

Szpital Kolejowy w Wilkowicach–Bystrej
- porady, konsultacje: 
•    choroby płuc, 
•    opieka paliatywna, 
•    rehabilitacja medyczna, 
•    profilaktyka zdrowotna.

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej
- profilaktyka w zakresie ginekologii i położnictwa 

Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o.o.
- pomiar glukozy i ciśnienia tętniczego,
- porady fizjoterapeutyczne,
- porady lekarza ortopedy -17 lutego
- porady lekarza reumatologa – 18 lutego

Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu 
- pomiar ciśnienia tętniczego, 
- pomiar glukozy,
- obliczanie BMI, pomiar tkanki tłuszczowej,
- porady w zakresie zdrowego stylu życia, 
- porady dietetyka w zakresie zdrowego żywienia w chorobie niedokrwiennej serca i cukrzycy,
- porady fizjoterapeuty,
- nauka chodu Nordic Walking,
- pomiar zawartości tlenku węgla w powietrzu wydychanym dla osób chcących rzucić palenie papierosów,

Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
- terapia osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
- terapia osób uzależnionych od czynności (hazard, gry komputerowe / nowe technologie, zakupy, seks, praca i inne),
- terapia osób bliskich i członków rodzin osób uzależnionych (syndrom współuzależnienia, syndrom DDA),
- terapia dzieci i młodzieży problemowo korzystających z nowych technologii, 
- uzupełniająca oferta powyższe działania: detoksykacja, pomoc stacjonarna, postpenitencjarna, mediacje, pomoc prawna, działania profilaktyczne. 

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej
- porady farmaceutyczne

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 
- pielęgniarska porada kardiologiczna 17 lutego w godz. 10:00-17:00
- pielęgniarska porada okulistyczna 17 lutego w godz. 10:00-13:00 - badania ciśnienia wewnątrzgałkowego, edukacja w zakresie chorób oczu (zaćma, jaskra), wykonanie testu Amslera wraz z interpretacją testu, choroby siatkówki oka, które mogą doprowadzić do pogorszenia widzenia czy utraty wzroku 
- pielęgniarska porada diabetologiczna, porady dietetyczne w zakresie cukrzycy 18 lutego w godz. 10:00-17:00
- pielęgniarska porada geriatryczna 18 lutego w godz. 10:00-17:00 

Beskidzka Okręgowa Izba Lekarska w Bielsku-Białej
- promocja udzielania pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora AED

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Stanowisko informacyjno-konsultacyjne - indywidualne porady ekspertów ZUS, możliwość założenia PUE ZUS,
Porady w zakresie:
- świadczeń w razie choroby i macierzyństwa,
- świadczeń emerytalno-rentowe, w tym dodatki do świadczeń,
- świadczeń uzupełniające,
- świadczeń wspierające dla osób z niepełnosprawnością,
- rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej,
- korzyści z otrzymywania świadczeń z ZUS na konto bankowe,
- funkcjonalności portalu PUE ZUS, korzyści z posiadania profilu na PUE – zainteresowani będą mogli założyć konto na PUE ZUS,
- pomocy w spłacie należności,
- rocznego rozliczenia składki zdrowotnej osób prowadzących działalność gospodarczą
- korekt dokumentów rozliczeniowych za okres do grudnia 2021 roku w związku ze zmianami przepisów w tym zakresie począwszy od 1 stycznia 2024 roku.


Narodowy Fundusz Zdrowia
Stoisko profilaktyczne.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej
- punkt edukacyjny: 
•    szczepienia ochronne, 
•    zdrowe odżywianie, 
•    aktywność fizyczna, 
•    profilaktyka chorób zakaźnych, 
•    uzależnienia.

Fundacja DKMS
- bezpłatna rejestracja w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych (osoby w wieku 18-55 lat).

Fundacja Muuve 
Konsultacje psychologiczne.

Projekt ZaJaki.pl
Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dietetyk Kliniczny
- analiza masy i składu ciała,
- pomiar ciśnienia tętniczego,
- analiza wyników przez dietetyka. 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
- ambulans do pobierania krwi 17 lutego w godzinach 10:00-14:00

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
- stacja dydaktyczna, 
- fizjoterapeuci 
- stacja ratownictwa 17 lutego
-stacja mierzenia poziomu glukozy i ciśnienia tętniczego.

Uniwersytet Bielsko-Bialski w Bielsku-Białej
- stoisko promocyjne uczelni 
- pokazy pierwszej pomocy 
- quizy o zdrowiu – warsztaty dla dzieci i młodzieży w godz. 10:00-14:00 
- rola pielęgniarki w edukacji kobiet i mężczyzn w wieku 40-65 lat będących w grupie ryzyka cukrzycy typu 2 – warsztaty 17 lutego w godz. 10:00-14:00 

Warsztaty i zajęcia dla dzieci:
- warsztaty rękodzieła dla dzieci prowadzone przez Środowiskowy Dom Samopomocy PODKOWA w Bielsku-Białej,
- zajęcia ekologiczne prowadzone przez Wydział Gospodarki Odpadami - Urząd Miejski w Bielsku-Białej,
- gry i zabawy ruchowe dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Punkt informacyjny
- Urząd Miejski w Bielsku-Białej
- Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Kuźnia Zdrowia
- stoisko z cateringiem dietetycznym na sprzedaż
- bezpłatne konsultacje dietetyczne 
- analiza składu ciała

AQUA S.A. zapewni wodę dla odwiedzających Dni Zdrowia. 

Beskidzki Hurt Towarowy S.A. 
stoisko promujące zdrową żywność.  

Podczas całego wydarzenia będzie dostępny tłumacz języka migowego.  

Organizatorzy chcą, aby Dni Zdrowia przyczyniły się do jeszcze lepszego uświadomienia mieszkańcom regionu istoty dbania o zdrowie własne i swoich bliskich; aby to wydarzenie wpłynęło na przekonanie, że udział w regularnych badaniach profilaktycznych pozwoli na szybsze zdiagnozowanie i wyleczenie nieprawidłowości, co w konsekwencji przełoży się na długie i zdrowe życie.

JacK