Kurs poetycki im. prof. Anny Węgrzyniak

Na zdjęciu stojący ludzie fot. Jacek Kachel Wydział Prasowy UM w BB

Katedra Polonistyki na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego organizuje drugą edycję Konkursu poetyckiego im. prof. Anny Węgrzyniak. Prace konkursowe w postaci wierszy należy przesyłać w dniach od 12 lutego do 15 maja br.


Patronką konkursu jest prof. dr hab. Anna Węgrzyniak, współzałożycielka Katedry Polonistyki w Akademii Techniczno-Humanistycznej (obecnie Uniwersytet Bielsko-Bialski) i pierwsza redaktor naczelna czasopisma naukowego Świat i Słowo. Ta wybitna literaturoznawczyni i krytyczka literacka, znawczyni i miłośniczka poezji zmarła w lipcu 2022 roku. 
- Organizowany przez bielskich polonistów konkurs jest formą uczczenia pamięci niezapomnianej Pani Profesor, a jednocześnie chce być powtarzanym co roku świętem poezji w naszych niepoetyckich czasach – informuje w imieniu organizatorów dr hab. Marek Bernacki, prof. UBB.


Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych z Bielska-Białej oraz powiatów: bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego, oświęcimskiego i wadowickiego. Prace o objętości nie większej niż trzy znormalizowane strony formatu A4 powinny przyjąć formę maksymalnie trzech wierszy o dowolnej tematyce, napisanych w dowolnej formie gatunkowej. Prace, zwane dalej wierszami, zapisane odręcznie (jednak starannym, wyraźnym charakterem pisma) lub w formie wydrukowanej należy przesłać najpóźniej do 15 maja 2024 roku.
Wręczenie nagród odbędzie się 2 czerwca br. – pierwszego dnia 24. Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, na terenie Parku Słowackiego w Bielsku-Białej.


oprac. JacK 

Na zdjęciu plakat